user_login (get)

Apelul user_login este primul apel care trebuie efectuat pentru a recupera datele principale ale utilizatorului si lista bazelor de date la care poate avea acces. In cadrul acestei liste vor fi prezente atat bazele de date al caror administrator este cat si acelea in care utilizatorul a fost invitat.

Parametri

email

E-mail-ul utilizatorului, folosit pentru crearea contului D-One.

password

Parola contului D-One.

token

Token-ul de acces. Facultativ de utilizat in locul datelor de identificare.

Exemplu

https://web.nios4.com/ws/?action=user_login&email=xx@xx.xx&password=xxx

Raspuns

{

"error": false, Error indicator

"user": {

"id": "1", Global user id

"email": "xx@xx.com", User Email

"token": "00000000" User Token

},

"db": [

{

"name": "crm", Unique name of the database

"label": "My Crm", Database label

"seed": "CRM-ES" Database Seed

}

]

}

ID-ul global al utilizatorului este numarul univoc ce-l identifica in cadrul serverurilor D-One.

Cheia db contine toate bazele sale de date si acelea in care este invitat. Este redat numele atribuit automat de catre server, eticheta si tipul de radacina care identifica tipul sau.