Xmlattribute

Obiectul gestioneaza un element de tip atribut asociat cu un xmlelement.

*xmlattribute*.setvalue(*value*)

Seteaza valoarea atributului XML.

*value* = *xmlattribute*.getvalue()

Recupereaza valoarea atributului XML.