Database

Obiectul database are toate functiunile si metodele principale pentru a interactiona direct cu baza de date deschisa in prezent.

value* = database.name()

Reda numele bazei de date.

database.createtable(*tablename*)

Creaza un nou tabel in cadrul bazei de date restabilind o valoare booleana in cazul in care operatia a avut succes sau nu.

database.createfield(*tablename*,*fieldname*,*fieldlabel*,*fieldtype*,*widthtype*,*panelname*,*editable*,*displayable*)

Creaza un camp nou in cadrul unui tabel. Urmatorii parametri sunt pentru crearea unui camp standard si, in functie de tipul de camp, vor trebui apoi creati parametrii dedicati tipologiei sale:

numetabel

Numele tabelului in care va fi creat campul.

numecamp

Numele efectiv al campului.

numeeticheta

Eticheta care va fi afisata pe camp.

tipcamp

Tipul campului care va fi creat: Text = 0 Nota = 1 Imagine = 2 Procent = 3 Control = 4 Valuta = 5 Culoare = 6 Data = 18 NumarIntreg = 9 NumarVirgula = 10 Separator = 11 Lista = 12 E-Mail = 14 ContorGlobal = 15 Subtabel = 20 StareDocument = 21 Arbore = 22 PozitieGeografica = 24 Link = 25 Telefon = 26 Lista stari= 27 Fisier = 28 Distribuitor valoare= 29 Semnatura = 30

tiplatime

Factorul de latime pe care il va avea campul pe fisa: Total = 1 Jumatate = 2 Sfert = 3

numepanou

Numele panoului unde va fi afisat campul in cadrul fisei.

modificabil

Bitwise-ul categoriei utilizator pentru a permite modificarea acesteia (1=admin).

afisabil

Bitwise-ul categoriei utilizator pentru a permite afisarea acesteia (1=admin).

*value* = database.fieldexist(*tablename*,*fieldname*)

Verifica daca exista un camp in cadrul unui tabel al bazei de date curenta.

*value* = database.tableexist(*tablename*)

Verifica daca exista un tabel in cadrul bazei de date curenta.

database.accessorytable(*tablename*,true)

Adauga sau elimina un tabel suplimentar.

database.deletedatarowsql(*sql*)

Elimina o lista de date din baza de date in functie de un sir SQL.

database.deletedatarow(*datarow*)

Elimina un datarow din baza de date.

*datatable* = database.getsql(*sql*)

Reda un tabel de date datatable.

database.setsql(*sql*)

Efectueaza un sir SQL in baza de date curenta.

*datafield* = database.newdatafield()

Creaza un camp nou fictiv. Campul nu este salvat in cadrul bazei de date.

*datarow* = database.newdatarow(*tablename*)

Creaza un nou rand plecand de la un tabel. Randul nu este prezent in baza de date pana cand nu este salvat.

database.viewcolumn(*tablename*,*fieldname*,true)

Determina daca coloana unui camp este afisata sau nu in cadrul tabelului de editare/afisare.

Puneti True pentru a o afisa sau False pentru a o ascunde.

database.addsyncbox(*tablename*,*gguid*)

Adauga un rand la syncbox-ul mobilului. In timp ce clientii Windows gestioneaza automat ce sa sincronizeze, pentru clientii mobil este necesar sa indicati sistemului sa trimita randul de date in sincronizare in cazul in care baza de date este Cloud.

*value* = database.getind(*tablename*)

Recupereaza ultima valoare a coloanei ind in cadrul tabelului solicitat.

*boolean* = database.dbnull(value)

Reda daca o valoare este null sau nu.

database.subtable_tablename(*tablename*,*fieldname*,*totablename*)

Seteaza tabelul folosit de campul Subtabel.

database.subtable_addpairing(*tablename*,*fieldname*,*fromvalue*,*tovalue*)

Adauga o combinatie in campul Subtabel.

database.list_addvalue(*listname*,*value*)

Adauga un element unei liste.

database.date_format(*tablename*,*fieldname*,*format*)

Seteaza tipul de formatare care trebuie utilizat pentru un camp de tip data.

database.createdocument(*gguidprint*,*tablename*,*gguidrif*)

Creaza un obiect document pornind de la GGUID-ul unui print, numele tabelului este GGUID-ul de rand apartinand tabelului trecut.