Utility

Obiectul Utility contine mai multe functiuni si metode de utilitate generala.

path* = utility.savefiledialog(*title*,*filter*,*filename*)

Deschide fereastra de salvare permitand redarea parcursului unui fisier.

*path* = utility.openfiledialog(*title*,*filter*,*filename*)

Deschide fereastra de selectie permitand redarea parcursului unui fisier.

*path* = utility.openfolderdialog()

Deschide fereastra de selectare a dosarului redand valoarea selectata.

*value* = utility.tid()

Reda tid-ul actual, adica data in format AAAALLZZOOmmss.

*value* = utility.gguid()

Reda un nou GGUID.

*value* = utility.getnow()

Reda data curenta.

*value* = utility.formatdate(*timestamp*,*format*)

Formateaza data ca si sir.

*value* = utility.formatnum(*number*,*numberdecimal*)

Formateaza un numar ca si sir.

*value* = utility.datetostring(*timestamp*)

Transforma un timestamp intr-o data.

*value* = utility.dateday(*timestamp*)

Extrage numarul zilei dintr-un timestamp.

*value* = utility.datemonth(*timestamp*)

Extrage numarul lunii dintr-un timestamp.

*value* = utility.dateyear(*timestamp*)

Extrage numarul anului dintr-un timestamp.

*value* = utility.tidtotimestamp(*tid*)

Transforma un TID intr-un timestamp.

*value* = utility.isnum(*value*)

Verifica daca valoarea este un numar.

*value* = utility.convap(*value*)

Dubleaza ghilimelele sirului pentru SQL.

*value* = utility.convi(*value*)

Transforma un numar intr-un sir prin inlocuirea virgulelor cu puncte pentru a fi utilizat intr-un sir SQL.

*value* = utility.stringwithspace(*value*,*space*)

Restituie sirul adaugand spatii in partea de jos.

*v* = utility.stringreplace(*expression*,*find*,*rep*)

Reda un sir prin inlocuirea unei parti.

*value* = utility.stringtrim(*expression*)

Reda un sir eliminand spatiile de la inceputul si de la sfarsitul acestuia.