Program

Obiectul Program ofera metode si functiuni pentru a interfata direct cu Nios4.

clienttype = program.type()

if clienttype == 1 then

output.print("Client windows")

else

output.print("Other client")

end

*value* = program.type()

Returneaza tipul actual de client.

0 niciunul

1 windows

2 android

3 ios

4 web

5 mac

*dataform* = program.newdataform()

Creaza un nou obiect dataform. Obiectul dataform permite crearea unui formular de selectie format din campuri de introducere care permit utilizatorului sa tasteze ori sa selecteze valori.

*dataview* = program.newdataview (*tablename*,*gguid*)

Creaza un nou obiect dataview. Obiectul dataview este o fisa de editare a datelor. Este necesara indicarea numelui tabelului si eventualul GGUID al randului care trebuie incarcat. Pentru a crea o noua fisa, trebuie doar sa dati un sir nul ("") ca si GGUID.

*fileinfo* = program.newfileinfo(*pathfile*)

Creaza un nou obiect fileinfo. Obiectul permite extragerea informatiilor si manipularea unui fisier.

program.refreshsection(*tablename*)

Actualizeaza toate sectiunile fortand programul sa reincarce datele din baza de date. In cazul in care este trecut sirul null (""), programul va actualiza toate sectiunile.

*list* = program.listlocalusers()

Este redata o lista a utilizatorilor locali ai bazei de date deschisa in prezent.

*list* = program.listglobalusers()

Este redata o lista a utilizatorilor Cloud care au acces la baza de date deschisa in prezent.

*list* = program.listnamedatabases()

Este redata o lista cu numele bazelor de date conectate in prezent la client.

*list* = program.listpathdatabases()

Este redata o lista a parcursurilor bazelor de date conectate in prezent la clientul Windows. Bazele de date luate in considerare sunt doar parcursurile bazelor de date in format Access.

*value* = program.getusername()

Permite recuperarea numelui utilizatorului curent.

*value* = program.getuserid()

Permite recuperarea ID-ul utilizatorului curent.

*value* = program.useradmin()

Reda o valoare care indica daca utilizatorul este administratorul bazei de date.

*xmldocument* = program.newxmldocument()

Creaza un obiect xmldocument pentru a putea crea si gestiona un fisier XML.

*xmldocument* = program.loadxmldocument(*path*)

Creaza un obiect xmldocument incarcand dintr-un fisier XML. Daca este indicat un sir nul (””) pentru parcurs, programul solicita (daca clientul este Windows) selectarea fisierului dintr-o fereastra de incarcare.

program.showwarning(*message*)

Afiseaza un mesaj de avertizare in bara de stare a programului.

program.showconfirm(*message*)

Afiseaza un mesaj de confirmare in bara de stare a programului.

program.showerror(*message*)

Afiseaza un mesaj de eroare in bara de stare a programului.

*list* = program.geocoding(*address_string*)

Reda latitudinea si longitudinea unei adrese. Functiunea poate fi utilizata doar pe dispozitive mobile.

*list* = program.geocodingreverse(*lat*,*lng*)

Reda adresa in functie de longitudine si latitudine.

*list* = program.geolocation()

Reda punctul GPS actual. Functia poate fi utilizata doar pe dispozitive mobile.