Tableview

Obiectul tableview identifica o grila de editare a datelor prezente in cadrul fiselor, cum ar fi liniile unei facturi.

Salvarea tableview poate veni doar de la obiectul parinte dataview daca este prezent.

rowinvoice = customerview.getatable("invoice_rows")

for i=10,1,-1 do

row = rowinvoice.adddatarow()

row.setvalue("code",i)

end

customerview.save()

tableview.update()

Actualizeaza tabelul fortand si expresiile de calcul.

*datarow* = *tableview*.adddatarow()

Creaza un nou obiect datarow adaugand un rand grilei.

*value* = tableview.countrows()

Reda numarul actual de randuri.

*datarow* = tableview.getrows()

Reda lista de randuri.

*datarow* = tableview.adddatarow()

Adauga un nou rand.

*dataview* = tableview.dataview()

Reda dataview, daca este prezent.

tableview.showwarning(*message*)

Afiseaza un mesaj de avertizare.

tableview.showconfirm(*message*)

Afiseaza un mesaj de confirmare.

tableview.showerror(*message*)

Afiseaza un mesaj de eroare.

*value* = tableview.tablename()

Reda numele tabelului.