Dataview

Dataview este un obiect care reprezinta o fisa de date.

newcustomer = program.newdataview("customer","")

newcustomer.setvalue("name","Davide")

newcustomer.setvalue("surname","Sbreviglieri")

newcustomer.save()

*value* = dataview.gguid()

Reda GGUID-ul fisei. GGUID-ul este un sir alfanumeric aleator care identifica intr-un mod univoc o inregistrare de date. Daca sirul este nul ("") inseamna ca fisa de date este noua.

*value* = dataview.getvalue(*fieldname*)

Reda valoarea curenta a campului identificat dupa numele sau.

dataview.focus(*fieldname*)

Seteaza focalizarea de editare pe un camp specific.

dataview.setvalue(*fieldname*,*value*)

Seteaza valoarea unui camp identificat dupa numele sau.

*list* = dataview.listtable()

Reda lista tabelelor suplimentare.

*tableview* = dataview.getatable(*tablename*)

Reda un tabel suplimentar sub forma unui obiect tableview.

*value* = dataview.save()

Salveaza fisa. Functia reda o valoare boolean pozitiva in cazul salvarii corecte a fisei de date.

dataview.showwarning(*message*)

Afiseaza un mesaj de avertizare in cadrul dataview.

dataview.showconfirm(*message*)

Afiseaza un mesaj de confirmare in cadrul dataview.

dataview.showerror(*message*)

Afiseaza un mesaj de eroare in cadrul dataview.

dataview.update()

Recalculeaza fisa. Forteaza actualizarea expresiilor prezente pe fisa.

*value* = dataview.tablename()

Reda numele tabelului fisei curente.

*value* = dataview.modatt()

Reda True daca dataview a fost modificat si nu a fost inca salvat.

*value* = dataview.title

Reda sau seteaza titlul fisei.

*document* = dataview.createdocument(*gguidprint*)

Creaza un obiect document pornind de la GGUID-ul unui print.