Datarow

Obiectul datarow identifica un rand de date specific, apartinand unui obiect datatable sau tableview.

table = database.getsql("SELECT * FROM customers WHERE nation =’italy’")

nrows = table.countrows()

rows = table.getrows()


for i = 1, nrows do

customername = rows[i].getvalue("name")

output.print(customername)

end

*value* = datarow.getvalue(*columnname*)

Reda valoarea unei coloane.

datarow.setvalue(*columnname*,*value*)

Seteaza valoarea unei coloane.

*value* = datarow.tablename()

Reda numele tabelului.

*value* = datarow.save()

Salveaza randul actual restabilind o valoare booleana de confirmare.

Fiecare datarow are coloana GGUID care identifica ID-ul global al randului. Daca valoarea GGUID-ului este un sir nul ("") sau un alfanumeric cu 6 caractere, linia este noua si, in momentul salvarii, va fi introdusa pentru prima data in baza de date. In caz contrar, va fi actualizata.