Text

Este campul cel mai comun si permite introducerea unei valori alfanumerice.

Parametri camp

Nu permite duplicate

Daca este activat, programul, inainte de a continua salvarea, verifica toate valorile tabelului. Daca este gasita o alta inregistrare cu aceeasi valoare a campului, salvarea este blocata.

Valoare implicita

Permite setarea valorii pe un nou detaliu in mod automat. De asemenea, permite introducerea cheii unei constante (de exemplu $numecheie). In cazul in care este introdusa o valoarea implicita care nu este compatibila cu tipul de camp, acesta va fi eliminat.

Numar caratere

Permite fixarea unui numar maxim de caractere care pot fi introduse in cadrul celulei campului.